Speciaal voor het voortgezet onderwijs is er een lesbrief ontwikkeld gericht op de onderbouw van VMBO. Dit neemt niet weg dat de lesstof tevens geschikt is voor andere niveaus in het voortgezet onderwijs. Een goede gespreksleider (docent) is hier wel van belang. De films en de app bieden genoeg input om met elkaar het gesprek aan te gaan.

De lesbrief is bedoeld om aan de gang te gaan met de filmpjes en dilemma-game en hierover in gesprek te gaan. In de lesbrief staan de filmpjes - die zich afspelen in Papendrecht - uit Project #120 centraal. Er wordt een beperkt aantal scènes uitgelicht. Afhankelijk van de beschikbare lestijd kunnen uiteraard alle filmpjes klassikaal bekeken worden. Rondom de filmpjes zijn verwerkings- en verdiepingsopdrachten en gespreksvragen opgenomen. Insteek: bezetting en onvrijheid zijn gevaren die ons ook kunnen bedreigen. Hoe kunnen we als jongeren vrijheid vieren en bewaren?

De lessen zijn op deze manier ingericht:

  • De keuze is gemaakt voor 3 filmpjes, juist in het begin van het verhaal. Het verdere verloop van het verhaal mag uiteraard op eigen initiatief behandeld worden; de prachtige filmpjes zijn aantrekkelijk om verdere interesse op te wekken. Als docent kun je er ook voor kiezen om samen met de klas het verhaal verder te bedenken en te schrijven.
  • Vanwege de complexiteit van de filmpjes is de lesbrief voornamelijk gericht op analyse (wat zie je?), verwerking (wat betekent dat?), en op toepassing (hoe denk jij hierover?).
  • Het lesproject is niet gericht op het overdragen van theoretische kennis en begrippen, maar juist op het denken van de leerling zelf. Hoofdvraag: wat zou jij doen? Je kunt als docent er natuurlijk voor kiezen om dit alleen mondeling te bespreken. Maar de lesbrief is ook zo gemaakt, dat leerlingen eerst zelf moeten nadenken, dan met de buurman of –buurvrouw bespreken en daarna het klassikaal behandelen. Zo worden alle leerlingen uitgedaagd om na te denken.

Het is in drie gedeeltes opgebouwd:

1. Lesbrief met vragen rondom filmpjes, t/m vraag 6.

2. Groepsgesprek met stellingen

3. Een creatieve verwerkingsopdracht: ‘Bedenk je eigen scenario.’

 

In de docentenhandleiding vindt u alle onderdelen, op volgorde. Hierin staat ook de lesbrief voor de leerlingen, maar deze is uiteraard ook los te downloaden en voor leerlingen apart uit te printen.

Het tweede onderdeel is eigenlijk het belangrijkste: de leerlingen laten nadenken en met de klas in gesprek. De filmpjes geven een aanleiding, maar het doel van Project #120 is om jongeren met elkaar in gesprek gaan over vrijheid. Er komen best zware thema’s langs in de filmpjes en het risico bestaat dat leerlingen daarop heftig kunnen reageren. Het is ook noodzakelijk dat de leerlingen het verschil tussen fictie en werkelijkheid kunnen onderscheiden.

Download lesbrief